Högkvalitativ information hjälper att flytta planeringen av skogsvårdsåtgärder från terrängen till skrivbordet

 

Skogliga terrängförhållanden

 

Åtgärderna i skogen beror förutom på beståndet även på terräng- och andra faktorer. Mycket detaljerad angående topografi, framkomligheten och markfuktigheten, sikten från maskinhytten, och gallringsutbytet är bara några av de faktorer som kan påverka arbetets produktivitet. Tidigare har en detektering av dessa förhållanden krävt ett tidskrävande fältarbete. Med preciserad digital information kan du planera verksamheten från din skärm mycket noggrant och effektivt.

 

Skötsel av skogbilsvägar

 

En god tillgänglighet till dina skogsresurser höjer värdet på din egendom. Arbonauts väganalys använder LiDAR-data för att ge dig information om vägförhållandena och vägarnas underhållsbehov. Arbonauts laserbaserade väganalys ger värdefull information om vägarnas tillstånd och struktur, behovet av att rensning av vägrenarnas vegetation och dränering av dikena. Väganalysen ger en detaljerad helhetsbild både i nya vägbyggnadsprojekt och i underhållet av vägnätet.

 

Skötsel av fuktighetsförhållanden

 

Markfuktighetsförhållandena har en betydande inverkan på skogens tillväxt, kolsänkor och skyddet av vattenförekomster. Arbonauts patenterade dikesanalys använder laserskanningsdata och dikeslinjer för att mäta dikesnätets funktion. Med hjälp av en hydrologisk modell kan bedömning av flöden och planering av restaurerings- och renoveringsarbeten göras direkt från kontoret. Noggrann information hjälper vid planeringen för att minska erosion, sedimentering och näringsbelastning.