Uppdaterad och pålitlig skoglig information för din multifunktionella skogsförvaltning

 

Inventeringar baserade på laserskanning och satellitdata

 

Som en pionjär inom fjärranalysbaserad datainhämtning och bearbetning har vi utvecklat en noggrann och kostnadseffektiv skogsinventeringsmetod baserad på LiDAR-data, optiska bilder och fältmätningar. Vår metod säkerställer att du får den mest exakta bilden av skogen genom att skapa en tredimensionell digital tvilling av dina skogsbestånd. Du kan använda den numeriska informationen som skapats i förvaltnings- och beslutsfattande uppgifter, medan rasterprodukter som skapats möjliggör visualisering och modellering av vegetationen och terrängen. Hittills har Arbonaut genomfört en LiDAR-baserad utvärdering pår över 15 miljoner ha i natur-, semi-naturliga, tropiska skogar och plantager. I internationella projekt förlitar vi oss på vårt nätverk av experter för att skaffa nödvändiga grunddata.

 

Användning av högupplöst data och drönare

 

Våra kunder behöver operativ information vid planering och övervakning av virkesdrivning ända ned på individuell trädnivå, såsom position, trädslag, diameter och höjd. För att kunna skapa information på trädnivå och exceptionellt noggrann terränginformation använder vi högdensitets laserdata och i vid behov även drönarteknologi. Drönare kan även användas för att övervaka och utvärdera drivningskvalitet och certifieringskrav. Den höga kvaliteten på data och våra avancerade analyser ger möjlighet att kartlägga indikatorer för värdefulla livsmiljöer, artförhållanden och död ved i din skog. Detta är ett utmärkt beslutsunderlag för dig vid beslut om avsättningar och restaurering av värdefulla skogsmiljöer.