Från östra Finland, med ett internationellt hjärta

Du kan få tillgång till videor och annat innehåll i sociala medier när du accepterar marknadsföringscookies från tredje part. Ändra dina cookie-inställningar

Vi anser mångfald ger styrka. Arbonaut sysselsätter cirka 70 personer med bakgrund inom geografi, skogsbruk, IT-utveckling, matematik, fysik, företagsekonomi och mycket mer. Respekt och medkänsla för varandra räcker långt.

Internationalitet har varit i hjärtat av Arbonaut från dag ett – idag representerar våra anställda mer än 20 olika nationaliteter. Det hjälper oss inte bara att leverera kvalitetstjänster till våra kunder över hela världen, utan det formar också Arbonauts själ.

Vi har förtroende för vår personal. Förtroende och frihet är kärnan i vår kultur – vi värdesätter våra medarbetares kreativitet och ansvarskänsla i deras vardagliga arbete. På så sätt bygger vi en bättre gemenskap genom ansvarsfulla handlingar och ärliga relationer.

Arbonaut värden

  • VISION

    Arbonaut är en världsledande producent av noggrann digital skoglig information
  • MISSION

    Vi främjar ansvarsfullt skogsbruk genom att skapa digitala tvillingar av skogsekosystem

Get in Touch (Career - SE)

Vill du vara en del av vår historia?

Om du känner att en informell atmosfär, personliga utvecklingsmöjligheter och prestationer är meningsfulla för dig, skicka oss en öppen ansökan.

* De obligatoriska textfälten måste vara ifyllda