Vår story

 

Redan för mer än tjugo år sedan förlitade sig Arbonauts team på att skogsinventeringens framtid låg inom luftburen och digitalteknik. Som en ledare inom forskning och innovation utvecklade Arbonaut redan 1998 de första skogsinventeringsverktygen i världen som upptäcker enskilda träd från flyg- och satellitbilder. På basen av dessa verktyg har sedan kunnat kombinera den senaste tekniken för mätning av naturresurser med fjärranalysdata, för att skapa en bred insikt om en digital skogsmiljön. Efter att vi har i decennier insamlat kunskap och starkt satsat på forskning och utveckling, har Arbonaut kunnat integrera tillgänglig information från olika datakällor. Genom att på detta sätt integrera data och designa nya moderna digitala modeller, har vi kunnat betjäna våra kunder med lättillgänglig, bred och mycket lättfattlig information.

Online tour

 

Från skyn till skärm

 

Sedan bolagets begynnelse vi vid Arbonaut varit dedikerade skapa individuella lösningar för både privata och offentliga operatörer. Våra experter har stark expertis inom LiDAR- och geospatial informationsteknologi, databearbetning och analys, samt inom utveckling av applikationer skräddarsydda för hållbar förvaltning av skog. Grundpelarna för Arbonauts framgång är engagemanget att förstå och uppfylla kundernas behov och kontinuerligt utveckla nya lösningar. Vi har mångsidig erfarenhet av projekt där vi skapat lösningar exempelvis för att stödja kundens beslutsfattande vid hållbar användning av skog, inventering av skog och skogsekosystem, riskhantering av skogsskador och -bränder samt i mångfalds- och klimatfrågor.

Våra projekt

Vårt omfattande nätverk av partnerskap

ForestSense, ett dotterbolag till MW Group AB, är vår delägare och kommersiella partner på den privata marknaden och vid utvecklingen av nya koncept för institutionella skogsägare, skogsindustrin och totalsäkerhet. Vi samarbetar globalt med stora privata skogsaktörer, offentliga skogsorganisationer och miljöorganisationer, universitet och världsledande teknologipartners.

Section partners

arvometsä
bakas
Business Joensuu
careliaforest
clean energy nepal
csa
cse
esatic
esri
fokabs
forestry club de france
frmginc
greene solutions
indufor
innofor
Karelia UAS
karteco
luke
metsahallitus
metsakeskus
mw group
NCF Nigeria Conservation Foundation
oxfam
prefore
silvalytics
skm-gis air
sua
syke
terramonitor
treebuddy
uef university east finland
vtt
arvometsä
bakas
Business Joensuu
careliaforest
clean energy nepal
csa
cse
esatic
esri
fokabs
forestry club de france
frmginc
greene solutions
indufor
innofor
Karelia UAS
karteco
luke
metsahallitus
metsakeskus
mw group
NCF Nigeria Conservation Foundation
oxfam
prefore
silvalytics
skm-gis air
sua
syke
terramonitor
treebuddy
uef university east finland
vtt