Fungerande och användarvänliga lösningar

 

Arbonaut erbjuder ett omfattande utbud av webb-, skrivbords- och mobilapplikationer samt molnbaserade lösningar för att möta dina individuella behov. Genom att kombinera teknisk expertis, en stark utvecklingsprocess och utmärkt projektledningsförmåga erbjuder vi våra kunder högkvalitativa och användarvänliga applikationer. Onödiga processer, verktyg och licenser kan elimineras.

Harness the benefits of digital forestry to your advantage

 • Anpassningsbar efter individuella behov

  Individuellt anpassade funktioner och användargränssnitt ger dig den bästa användarupplevelsen

 • All information på ett ställe

  Vi kombinerar olika datakällor på en plattform med den senaste tekniken och verktygen

 • Information med i terrängen

  GPS- och offline-funktionerna som används i våra mobila applikationer gör fältarbetet mer effektivt

 • Effektivisera i din verksamhet

  Med våra lösningar minskar du dina kostnader avsevärt genom att spara resurser och överföra ditt arbete till en digital miljö. Du får också nya möjligheter att utveckla din verksamhet

 

ArboFiRM

 • Göra en brandförebyggande plan och minimera riskerna för skogsbränder. På så sätt minskar du eventuella släcknings- och iståndsättningskostnader.
 • Med hjälp av en omfattande riskbedömning kan du förebygga skogsbränder och minimera omfattningen av bränder.
 • Med hjälp av noggranna fjärranalysdata får du viktig information om hur eventuella bränder sprids och spara resurser och liv.
 • Förutse hur bränder sprids i närheten av bebyggelse och informera om eventuella brandrisker och behov av förebyggande åtgärder.

Funktionaliteter

Kartläggning och visualisering av områden som är utsatta för skogsbränder och eventuell spridning av bränder.
Analys av huvudsakliga brandsrisksfaktorer som kräver förebyggande åtgärder.
Hitta bästa rutten till brandområdet och säkra skyddszoner, planera hur du snabbt når brandplatsen med brandbekämpningsfordon.
Arbeta i samarbete med ditt släckningsteam och säkerställ deras arbete.
 

ProMS

 • Arbeta effektivt och snabbt från kontoret, utan otaliga tabeller och högar av papper.
 • Följ upp arbeten i realtid. Genererade rapporter med bara några klick!
 • Öka transparensen och förbättra arbetsflödet i teamet och mellan olika arbetslag genom uppdaterad data.
 • Med ProMS håller du din data uppdaterad och analyserna enkelt integrerade med andra befintliga system.

Funktionaliteter

Planera, övervaka och rapportera dina skogsaktiviteter smidigt.
Lägg till och redigera bestånd (polygoner, linjer, punkter etc.) både via web- och mobilanvändargränssnitt.
Följ upp arbetsförlopp och skapa rapporter.
Skapa olika användarrättigheter.
Involvera hela ditt team i beslutsfattandet med hjälp av applikationen.

ProMS kan anpassas till olika användningsändamål såsom vid:

 • Skoglig planering
  Visualisera skogen ända ned till enskilda träd, beståndsförhållanden och användningsmöjligheter
 • Operativ planering
  Använd olika typer av kartor för planering av avverkningar och skogsvårdsåtgärder
 • Naturvärdesidentifiering
  Identifiera värdefulla biotoper, fornlämningar och kulturvärden
 • Detektering av skogsskövling
  Kombinera fjärranalysmaterial och upptäck illegal avskogning
 • Vägunderhåll och transportplanering
  Förbättra vägförhållanden och minska transportrisker
 • Lagring av virke
  Sök lämpliga lagringsplatser vid väg och planera virkestransporter
 • Järnvägsnätetes säkerhet
  Visualisera sikt, fallande träd och spårets bärighet
 • Ellinjernas säkerhet
  Visualisera risker som förorsakas av växtlighet utmed linjerna
 

ArboFIS

 • ArboFIS är ett heltäckande skogsförvaltningssystem. Det stödjer dina dagliga aktiviteter vid inhämtning av beståndsdata, utarbetandet av skogsbruksplaner och åtgärdsuppföljning.
 • Med hjälp av en centraliserad databas kan du alltid hitta den senaste informationen från ett system. Den data du samlar in offline i terrängapp:en överförs enkelt till online.
 • ArboFIS stödjer hållbart skogsbruk. Applikationens rapporteringsverktyg hjälper till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen (SDG 15.2) och andra mål som strävar till att förebygga klimatförändringen.

Funktionaliteter

Samla in och uppehåll beståndsdata effektivt.
Planera skogsvårdsåtgärder, följ upp genomförandet och ta fram status- och förändringsrapporter.
Applikationen kan användas i skogsförvaltning och vid uppgörande av åtgärdsplaner på lokal, regional och nationell nivå.
Håll register på samarbetspartners och för resursplanering.
Skapa olika användarrättigheter. Engagera dig i dynamiskt samarbete och beslutsfattande.