Fjärranalysmertoder för att minska klimatrisker

 

Riskhantering av skogsbränder

 

För att förebygga skogsbränder, bekämpa och ta fram information vid eventuella bränder, behövs tillförlitligt material. Skogsbränder kan förebyggas med laserbaserat material om brandrisker som producerats av Arbonaut. Analysresultaten beskriver de viktiga faktorer om brändernas förlopp, såsom mängden av brännbart material, terrängen, byggnader och brandbekämpningsfordonens terrängframkomlighet. För att kunna göra förebyggande strategiska beslut när det gäller brandrisker i gränsen mellan skog och bebodda områden, har våra experter utvecklat en lättanvänd och mobil applikation (ArboFiRM) som kan modifieras enligt kundens specifika behov.

 

Förebyggande av skogsskador

 

Skogarnas hälsa beror inte bara på skogsekosystemens motståndskraft, utan också på hur snabbt skogsskador kan åtgärdas. Torka, skogsbränder, stormar och insektsangrepp är de främsta orsakerna till skogsskador och är därför ett hot mot hållbarheten i dina skogar. Arbonaut gör identifierar skogsskaderisker och positionerar skogsskador med hög precision, vilket hjälper vid planering av förebyggande åtgärder och övervakning av skadeobjekt. För mota den allt större risken för brakborreangrepp har våra experter utvecklat unika analyser för att identifiera enskilda stående döende träd och omkringliggande riskområden. Metoden grundar sig på användningen av högeffektiva drönare. Med hjälp av våra våra sofistikerade metoder kan vi utreda riskerna för skador och lätt hitta skadeområden och rädda hela din skog från att förstöras.