Kaukokartoitus datan käyttö ilmastoriskien tarkkaan analysointiin

 

Metsäpaloriskien hallinnan digitalisointi

 

Luotettavia aineistoja tarvitaan metsäpalojen ennaltaehkäisyn suunnittelussa sekä tilannetiedon tuottamisessa äkillisten metsäpalojen torjumiseen. Metsäpalokausiin voidaan valmistautua Arbonautin tuottamilla laserkeilauspohjaisilla metsäpaloriskiaineistoilla. Kartat kuvaavat palojen etenemisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä polttoaineiden, maaston, infrastruktuurin ja torjuntavälineiden osalta. Strategisia päätöksiä varten maaston ja rakennetun ympäristön aineistot esitetään intuitiivisessa ja helppokäyttöisessä ArboFiRM-sovelluksessa, jota voidaan muokata asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja käyttää myös mobiililaitteella.

 

Metsätuhojen ehkäisy

 

Metsien terveys ei riipu pelkästään metsäelinympäristöjen kestävyydestä vaan myös ripeästä puuttumisesta metsätuhoihin. Kuivuus, metsäpalot, myrskytuulet ja lisääntyvät hyönteiskannat ovat yhä suurempia metsätuhojen aiheuttajia ja muodostavat uhkan kestävälle metsänhoidolle. Tarkkojen aineistojen avulla Arbonaut luo ennusteita sekä seuraa metsätuhoja huolellista suunnittelua ja seurantaa varten. Lisääntyneisiin kaarnakuoriaistuhoihin vastaamiseksi olemme kehittäneet ainutlaatuisen menetelmän yksittäisten pystyyn kuolleiden puiden tunnistamiseen. Menetelmä perustuu ripeisiin tehtäviin droonitarkastuksiin ja voi pelastaa koko metsän hävitykseltä.