Kaukokartoitusaineistojen käyttö ilmastoriskien analysointiin

 

Metsäpaloriskien hallinta

 

Metsäpalojen ennaltaehkäisyssä, torjunnassa ja tilannetiedon tuottamisessa palotilanteissa tarvitaan luotettavia aineistoja. Metsäpaloihin voidaan valmistautua Arbonautin tuottamilla laserkeilauspohjaisilla metsäpaloriskiaineistoilla. Kartat kuvaavat palojen etenemisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä palavan aineksen, maaston, rakenteiden ja torjuntavälineiden osalta. Strategisia päätöksiä varten maaston ja rakennetun ympäristön kartat esitetään intuitiivisessa ja helppokäyttöisessä ArboFiRM-sovelluksessa, jota voidaan muokata asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja käyttää myös mobiililaitteella.

 

Metsätuhojen ehkäisy

 

Metsien terveys ei riipu pelkästään metsäelinympäristöjen kestävyydestä vaan myös nopeasta reagoinnista metsätuhoihin. Kuivuus, metsäpalot, myrskytuulet ja lisääntyvät hyönteiskannat ovat yhä suurempia metsätuhojen aiheuttajia ja muodostavat uhkan kestävälle metsänhoidolle. Arbonaut pystyy tarkkojen aineistojen avulla havainnoimaan ja luomaan ennusteita tuhojen leviämisestä niiden torjuntaa varten. Lisääntyneisiin kaarnakuoriaistuhoihin vastaamiseksi olemme kehittäneet ainutlaatuisen menetelmän yksittäisten pystyyn kuolleiden puiden tunnistamiseen. Menetelmä perustuu droonitarkastuksiin ja voi pelastaa koko metsän tuholta.