Toimiviksi todetut, käyttäjäystävälliset ratkaisut

 

Arbonaut tarjoaa kattavan valikoiman verkko-, työpöytä- ja mobiilisovelluksia sekä pilvipohjaisia ratkaisuja, vastaten yksilöllisiin tarpeisiisi. Yhdistämällä teknisen asiantuntijuuden, vahvan kehittämisprosessin ja erinomaiset projektinhallintataidot tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja käyttäjäystävällisiä sovelluksia. Tarpeettomat prosessit, työkalut ja lisenssit voidaan eliminoida.

Hyödynnä digitaalista metsätaloutta eduksesi

 • Räätälöitävissä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

  Yksilöllisesti räätälöidyt toiminnallisuudet ja käyttöliittymä tarjoavat sinulle parhaan käyttökokemuksen

 • Kaikki tieto samassa paikassa

  Yhdistämme eri tietolähteet yhdelle alustalle käyttäen uusinta teknologiaa ja työkaluja

 • Tiedot mukaan maastoon

  Mobiilisovelluksissamme käytettävät GPS- ja offline-toiminnot tehostavat maastotyötä

 • Tehokkuutta toimintaasi

  Ratkaisujemme avulla vähennät kustannuksiasi huomattavasti säästämällä resursseja ja siirtämällä työsi digitaaliseen ympäristöön. Löydät myös uusia mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen

 

ArboFiRM

 • Varaudu metsäpalokauteen tekemällä tehokas palojen torjuntasuunnitelma. Näin vähennät mahdollisia sammutus- ja ennallistamiskustannuksia.
 • Kokonaisvaltaisen riskien arvioinnin avulla voit ennaltaehkäistä metsäpaloja ja minimoida palojen laajuutta.
 • Tarkan kaukokartoitusaineiston avulla saat tärkeää tietoa palojen mahdolliseen leviämiseen liittyvistä ominaisuuksista alueellasi. Näin voit säästää resurssejasi ja ihmishenkiä.
 • Ennakoi palojen vaikutusta asutuksen läheisyydessä ja tiedota mahdollisista paloriskeistä ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden tarpeesta alueella.

Toiminnallisuudet

Kartoita ja visualisoi metsäpaloille alttiit alueet ja palojen mahdollinen leviäminen.
Analysoi tärkeimmät metsäpaloriskiin altistavat tekijät, jotka vaativat ennalta ehkäiseviä toimia.
Löydä paras reitti paloalueelle sekä turvalliset suojavyöhykkeet, suunnittele sammutusajoneuvojen nopea pääsy palokohteeseen.
Toimi yhteistyössä tiimisi kanssa ja varmista heille turvalliset työskentelyolosuhteet.
 

ProMS

 • Hyödy tehokkaasta ja nopeasta toimenpiteiden hallinnasta toimistolta käsin, hautautumatta lukemattomiin laskentataulukoihin ja paperipinoihin.
 • Seuraa työn alla olevia toimenpiteitä reaaliaikaisesti. Automaattisesti luodut raportit ovat vain muutaman klikkauksen päässä!
 • Lisää toimintasi läpinäkyvyyttä ja työn sujuvuutta ollaksesi aina ajan tasalla yhdessä tiimisi ja sidosryhmiesi kanssa.
 • ProMS ylläpitää tietosi ja analyysisi ja on myös helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiisi.

Toiminnallisuudet

Hallinnoi paikkatietoa ja toimenpiteitä tehokkaasti.
Lisää ja muokkaa kohteita (polygoneja, viivoja, pisteitä jne.) niin web- kuin mobiilikäyttöliittymän kautta.
Seuraa työn edistymistä ja luo raportteja.
Luo erilaisia käyttöoikeuksia tietojen selaamiseen, muokkaamiseen ym. toimintoihin käyttäjäkohtaisesti.
Osallista yhteistyötahoja päätöksentekoon sovelluksen avulla.

Esimerkkejä ProMS:in käyttökohteista:

 • Rautatieverkoston turvallisuus
  Visualisoi näkyvyyttä, kaatuvia puita ja radan painolastin kantavuutta
 • Tienvarsivarastojen hallinta
  Etsi tienvarsivarastopaikkoja ja suunnittele puutavaran kuljetusta
 • Voimalinjojen turvallisuus
  Hallinnoi vaaratilanteita aiheuttavaa kasvillisuutta ja voimalinjaoperaatioita
 • Metsänistutus
  Suunnittele uudistamistoimenpiteitä ja seuraa työn edistymistä
 • Metsät
  Hyödynnä aineistoja korjuiden suunnitteluun tai metsäteiden optimointiin
 • Metsien häviämisen seuranta
  Yhdistä kaukokartoitusaineistot ja maastotieto metsäkadon valvontaan
 • Teiden ja kuljetusten hallinta
  Paranna risteysturvallisuutta automaattisilla analyyseilla
 • Mikäli et löytänyt tietoa omasta toimialastasi, ota meihin yhteyttä!
 

ArboFIS

 • ArboFIS on kokonaisvaltainen järjestelmä metsäalueiden hallintaan. Se tukee päivittäistä toimintaasi niin metsävaratiedon keruussa, metsäsuunnitelmien laadinnassa kuin toimenpiteiden toteutuksen seurannassa.
 • Keskitetyn tietokannan avulla löydät aina viimeisimmät tiedot metsistäsi yhdestä paikasta. Maastossa offline-tilassa keräämäsi tiedot siirtyvät helposti verkkopalveluun.
 • ArboFIS tukee kestävää metsänhoitoa. Sovelluksen raportointityökalut auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita (SDG 15.2) ja muita kansainvälisessä ilmastonmuutoksen torjuntastrategiassa asetettuja kehitystavoitteita.

Toiminnallisuudet

Kerää ja ylläpidä tehokkaasti kuviokohtaista metsävaratietoa.
Suunnittele metsänhoidollisia toimenpiteitä, seuraa niiden toteutusta ja tuota raportteja metsäsi tilasta ja muutoksista.
Hyödynnä mukautuvia työkaluja metsien hoitoon ja toimenpidesuunnitelmiin niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla.
Ylläpidä tietoja työssäsi mukana olevista toimijoista.
Luo erilaisia käyttöoikeuksia tietojen selaamiseen, muokkaamiseen ym. toimintoihin käyttäjäkohtaisesti.
Osallista yhteistyötahoja päätöksentekoon sovelluksen avulla.